KVKK Başkanı Faruk Bilir: Teknoloji mahremiyeti koruyacak şekilde tasarlanmalıdır

Kişisel dataların korunması konusunda dünyanın en kıymetli tertibi özelliğini taşıyan Global Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) konut sahipliğinde bugün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.

130’dan fazla bilgi muhafaza otoritesinin her yıl ekseriyetle Ekim ayında bir üye ülkenin konut sahipliğinde bir ortaya geldiği memleketler arası tertip Global Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA), bu yıl birinci defa Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) konut sahipliğinde başladı.

“Bir İstikrar Sorunu: Süratli Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” ana temasıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmalarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Lideri Prof. Dr. Faruk Bilir, Meksika Veri Koruma Otoritesi Başkanı Blanca Lilia Ibarra Cadena, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Lideri Ali Taha Koç ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirdi.

2010 yılında yapılan değişiklik ile ferdî bilgilerin korunmasını isteme hakkının Anayasal teminat altına alındığını, 2016 yılında ise Şahsî Dataların Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini vurgulayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Lideri Prof. Dr. Faruk Bilir, “KVKK olarak vazife alanımıza ait düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerimizi, ferdî bilgilerin korunmasına global manada katkı sağlayan kıymetli bir aktör olma amacını de gözeterek yürütüyoruz. Bu kapsamda Yapay Zeka, Biyometrik Data, Çerezler, Unutulma Hakkı, Bankacılık Dalında Şahsî Bilgilerin Korunması ve Çocukların Ferdî Bilgilerinin Korunması başta olmak üzere; birçok bahiste yapılan rehber çalışmaları ile teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan ferdî bilgi sürece faaliyetlerine ait farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Günümüzde bilişim teknolojilerinin dönüştürücü tesirlerine karşılık mahremiyet hakkının kıymetinin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Bilir, bu durumun ise şahsî dataların korunmasına has düzenlemelerin ön plana çıkmasını sağladığını söyledi. Prof. Dr. Bilir, şöyle devam etti:

“Dünya genelindeki uygulamalara baktığımızda ferdî bilgilerin korunmasının nasıl sağlanabileceği konusunda yaklaşım farklılıklarının olabildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte bireylerin mahremiyetinin korunması açısından üzerinde ittifak edilebilecek ortak paydalarda bir ortaya gelinmesi mümkündür. Bu ortak paydaların ortasında en kapsayıcı olanı ise ferdî dataların korunmasında, insan merkezli yaklaşımın benimsenmesidir. Teknoloji-mahremiyet istikrarını sağlayabilmek ismine ani teknolojik değişim ve dönüşümlere hazırlıklı olunmalı, data muhafazada proaktif bir yaklaşım temel alınmalıdır. Bireyin mahremiyetinin korunması ise, değişen dünyanın değişmeyen bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahremiyetin temelinde bireyin özerkliği ve kendi geleceği hakkında karar verebilme gücü vardır. Gelecekte data muhafaza siyasetleri ne kadar insan merkezli olursa, bireyin korunması da o derece güçlü olacaktır. Bundan ötürü teknoloji, mahremiyeti koruyacak biçimde tasarlanmalıdır. Bu çerçevede algoritmik karar vermenin olumlu potansiyeli fark edilirken, tıpkı vakitte bireyler üzerindeki risklerini yahut muhtemel olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmanın yolları aranmalıdır”

44. Asamble’nin ana temasının teknoloji ve mahremiyet ortasında makul bir istikrarın kurulabilmesi için şahsî data sürece asıllı teknolojiler ile mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiği niyetinden yola çıkarak belirlediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Bilir, konuşmasını “Dijitalleşmenin tesiriyle süratle değişen dünyada gelecek; yarın için yalnızca plan yapanların değil, yarınlar için bugünden çalışmaya başlayanlarındır. Teknoloji vazgeçilmezimiz, mahremiyetimiz önceliğimizdir” biçiminde sona erdirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir